TeleGroup kompanije

Osnovne informacije i finansijski pokazatelji

TeleGroup Srbija

Naziv i sedište kompanije Godina osnivanja Identifikacioni podaci o kompaniji Finansijski pokazatelji

TeleGroup d.o.o. Beograd
Svetozara Miletića 9a, 11000 Beograd, Srbija
T: +38111 3081 981 |
F: +38111 3081 991

TeleGroup d.o.o.  – Poslovnica Niš
Bulevar Svetog Cara Konstantina 82 – 86, 18000 Niš
T: +38118 550 746/7| F: +38118 550 756

TeleGroup d.o.o. – Poslovnica Novi Sad
Aranji Janoša 17,
1. sprat, stan br. 2
T/F: +381 21 4740 108

2001

PIB:101733237

Matični broj: 17328964

Ovlašćeno lice:
Aleksandar Radivojević

Financial report 2020
Financial report 2019
Financial report 2018
Financial report 2017
Financial report 2016
Financial report 2015
Financial report 2014

Bisnode izveštaj

TeleGroup Bosna i Hercegovina

Naziv i sedište kompanije Godina osnivanja Identifikacioni podaci o kompaniji Finansijski pokazatelji

TeleGroup d.o.o. Banja Luka
Marije Bursać 8,
78000 Banja Luka, Republika Srpska
T: +38751 321 000 | F: +38751 321 008

1996.g.

PIB:
4400866760007
Matični broj:
01788027

Ovlašćeno lice:
Milomir Gligorijević

Financial report 2020
Financial report 2019
Financial report 2018
Financial report 2017 
Financial report 2016
Financial report 2015
Financial report 2014

TeleGroup Trebinje Home Office
Svetosavska 25,
89101 Trebinje, Republika Srpska
T: +387 65 790 703 | F: +387 51 321 008
E: nebojsa.brkljaca@telegroup-ltd.com | www.telegroup-ltd.com

2020.g.

Ovlašćeno lice:
Nebojša Brkljač

TeleGroup d.o.o. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1, toranj B,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
T: +387 33 220 886
F: + 387 33 220 886

2015.g.

PIB:
4202127640005
Matični broj:
65-01-0560-15

Ovlašćeno lice:
Boban Teinović

Financial report 2020
Financial report 2019
Financial report 2018

TeleGroup Crna Gora

Naziv i sedište kompanije Godina osnivanja Identifikacioni podaci o kompaniji Finansijski pokazatelji

TeleGroup d.o.o. Podgorica

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 34, 
81000 Podgorica, Crna Gora

T:+382 20 611385
E: office@telegroup-ltd.com 

2015. g.

PIB:
03073203

Matični broj:
5-0748892/003

Ovlašćeno lice:
Radivoje Radovanović

Financial report 2020
Financial report 2019
Financial report 2018
Financial report 2017
Financial report 2016

TeleGroup Slovenija

Naziv i sedište kompanije Godina osnivanja Identifikacioni podaci o kompaniji Finansijski pokazatelji

TeleGroup d.o.o.

Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana-Slovenia, EU
Business Centre Rotonda

T:+386 1 23 555 64
E: office@telegroup.si

2019. g.

PIB:
SI92303455

Matični broj:
8438358000

Ovlašćeno lice:
Robert Bevc

TeleGroup Hrvatska

Naziv i sedište kompanije Godina osnivanja Identifikacioni podaci o kompaniji Finansijski pokazatelji

TeleGroup d.o.o.

Fra Antuna Tomaševića 6,
32000 Vukovar

T:+385 99 340 4991
E: bojan.radjenovic@telegroup-ltd.com

2019. g.

PIB:
17238083046

Matični broj:
030206092

Ovlašćeno lice:
Bojan Rađenović

TeleGroup Velika Britanija

Naziv i sedište kompanije Godina osnivanja Identifikacioni podaci o kompaniji

TeleGroup Limited UK

45 Greenways, Abbots Langley,
Hertfordshire, WD5 OEU, United Kingdom

T: 01923 269 237
F: 01923 260 490

1992.g.

PIB: 7728014634

Matični broj:
2771602

Ovlašćeno lice:
Milomir Gligorijevic
Diana Gligorijevic

TeleGroup Nemačka

Naziv i sedište kompanije Godina osnivanja Identifikacioni podaci o kompaniji

TeleGroup Germany GmbH

Theodor - Storm - Str. 21, 25451 Quickborn
Germany

T: +49 4106 97 69 883

office@telegroup.de
www.telegroup.de

2016.g.

PIB: DE311182565

Matični broj: HRB 96067 

Ovlašćeno lice:
Milomir Gligorijević

Članice TeleGroup sistema

Greensoft

Tehnološka kompanija specijalizovana za razvoj softvera za automatizovano upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom i svim vrstama zemljišta.

Istraži GreensoftBudite u toku bilo kada, bilo gde.

Pratite TeleGroup priče i vesti iz različitih delova sveta.

TeleGroup globalno prisustvo

Mi smo tu u vašoj blizini. Kontaktirajte naše kancelarije vama najbliže i saznajte sve o našim rešenjima i uslugama.

SRBIJA

TeleGroup d.o.o. Beograd

Svetozara Miletića 9a,
11000 Belgrade, Serbia
T: +38111 3081 981
F: +38111 3081 991
SRBIJA

TeleGroup d.o.o. – Poslovnica Niš

Bulevar Svetog Cara Konstantina 82 – 86, 18000 Niš
T: +38118 550 746/7
F: +38118 550 756
SRBIJA

TeleGroup d.o.o. – Poslovnica Novi Sad

Aranji Janoša 17,
1. sprat, stan br. 2
21000 Novi Sad
T/F: +381 21 4740 108
BIH

TeleGroup d.o.o. Banja Luka

Marije Bursać 8
78000 Banja Luka, Republic of Srpska
T: +38751 321 000
F: +38751 321 008
BIH

TeleGroup Trebinje Home Office

Svetosavska 25,
89101 Trebinje, Republika Srpska
T: +387 65 790 703
F: +387 51 321 008
BIH

TeleGroup d.o.o. Sarajevo

Toranj B, Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo, BIH
T: +387 33 220 886
F: + 387 33 220 886
CRNA GORA

TeleGroup d.o.o. Podgorica

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 34,
81000 Podgorica, Crna Gora
T:+382 20 611385
SLOVENIJA

TeleGroup d.o.o.

Dunajska cesta 167,
1000 Ljubljana-Slovenija, EU
Business Centre Rotonda
T:+386 1 23 555 64
HRVATSKA

TeleGroup d.o.o.

Fra Antuna Tomaševića 6,
32000 Vukovar
T:+385 99 340 4991
VELIKA BRITANIJA

TeleGroup Limited UK

45 Greenways, Abbots Langley,
Hertfordshire, WD5 OEU, United Kingdom
T: 01923 269 237
F: 01923 260 490
Nemačka

TeleGroup Germany GmbH

Theodor - Storm - Str. 21
25451 Quickborn
T: +49 4106 97 69 883
office@telegroup.de
www.telegroup.de